Permakultur: en definisjon

Permakultur: en definisjon

Permakultur er jakten på det som på engelsk kalles « permanent agriculture », et endeløs landbruk. Permakultur starter med en observasjon: vi bruker flere jordkloder enn vi har. 3,4 kloder skulle vi egentlig ha for at alle på jorda kunne få leve, spise og forbruke som Nordmenn. Hvordan kan vi leve med bare en jordklode? Dette er problemstillingen permakultur prøver å svare på. Hvordan kan vi komme opp med et samfunn som virkelig er bærekraftig, hvor menneskene kan blomstre mens de andre formene av liv, som vår overlevelse er så avhengig av, kan finne hver sin plass?

Naturen som forbilde

De første livsformene på jordkloden er 3,8 milliarder år gamle. De er resultatet av uttalelige hindringer i løpet av utviklingen mot livsformer som ble mer og mer kompliserte. Livet har til å med kolonisert alle de mulige miljøene, fra høyt opp i jordensatmosfære til de dypeste gruvene i havet. Man kan derfor anta at naturen er et enormt kilde av utrolige løsninger. Disse løsningene er enkle, effektive og vel utprøvde under alle de ulike forholdene man kan tenke på. Disse løsningene kunne inspirere oss mennesker, for å komme oss ut av denne sosial- og miljøkrisen som mennesket har skapet selv.

Det å ta naturen som forbilde, beakte hvordan økosystemene fungerer og la seg inspirere av dem for å bygge våre menneskelige installasjoner… dette er paradoksalt revolusjonær! I de oksidentale kulturene våre pleier vi å ødelegge de naturlige områdene og erstatte dem med teknologi, med inerte materialer og med fossilenergi. I en permakulturel innstilling skal vi gjøre det motsatte. Man lar seg inspirere av naturen.

Hvordan kan naturen og permakultur hjelpe oss?

Hvis permakultur foreslår å la seg inspirere av naturen, er det for å skape systemer som fungerer som økosystemer. Et godt kunnskap av naturlige områder er nyttig. Økosystemene fungerer som kretsløp. De trenger veldig lite tilførsel og energi, men er vanligvis produktive, selvstendige og resiliente. I tillegg bidrar hvert element til vitaliteten og balansen til den hele biosfæren. Alle bestanddelene av økosystemet kobles sammen og samarbeider. Hvert element beriker seg av andre OG er fordelaktig for de andre elementene i økosystemet. Avfallstoffene til de første er en ressurs for de andre. Til slutt er helheten større enn summen av delene.

Permakultur i praksis

Det er mye som kan skrives om hvordan permakultur kan brukes i alle aspektene av livet vårt, ikke bare innen matproduksjon. Permakultur er ikke bare en dyrkningsmetode. Det er en måte å se på hvordan man står i relasjon med alt rundt oss for å så skape et miljø som skal svare på behovene våre på den mest bærekraftig måte, inspirert av naturen. For eksempel, når det gjelder landbruk og matproduksjon, er noen av oppgavene:

  • å restaurere jorda med sin opprinnelig fruktbarhet og mikroliv,
  • å lage minst mulig avfall eller se avfall som en ressurs,
  • å skape mikroklima,
  • å lagre vann og energi

Men alt justeres etter egne behov, kapasitet og området. Det finnes ingen fasit, bare grunnlegende prinsipper som hjelper deg å lage et permakultur design som passer best for akkurat deg, din hage og ditt værforhold.

 

Bilde: Ferme du Bec Hellouin, Frankrike.

Leave a Reply