De 12 Prinsippene for Permakultur

De 12 Prinsippene for Permakultur

Begrepet permakultur ble oppdaget av to australske økologer David Holmgren og Bill Mollison i 1978. Med de naturlige økosystemene som forbilde, har de etablert en liste over de 12 viktigste prinsippene for permakultur som kan brukes som veiledning for å skape et landskap eller et system som virkelig kan ta vare på Jorda, vise omsorg for mennesker og med en rettferdig fordeling.

Disse prinsippene kan deles i tre kategorier:

Atferd prinsippene – Disse prinsippene vil utvide bevissheten vår og gi et annet perspektiv på måten vi analyserer, og anlegger vårt nærmiljø. Med dem skal vi skjerpe oss å se verdien av de forskjellige  elementene, så designet kan bedre svare på behovene våre.

Design prinsippene – Disse prinsippene er basert på de store økologiske temaene som  er grunnleggende  for et bærekraftig liv.

Strategiske prinsippene – Disse prinsippene reduserer den negativ impakten vi kan ha på miljøet og sorger for at ressursene blir brukt på en fornuftig måte.

Atferd prinsippene

 • Observer og samhandle. Bare etter en observasjonsfase kan man tenke, finne en strategi og så ta passende tiltak. Tid bør derfor settes av for observasjon.
 • Ikke skap avfall. Ved å skape kretsløp og luket økosystemer kan man drastisk redusere afvall mengden man produserer både til stedet og på den andre enden av kloden. Lokale ressurser forminske CO2 avtrykk.
 • Bruk og verdsett mangfold. Biologisk mangfold, kulturelle mangfold, religion, fauna og flora… Gevinstene til menneskelig og naturlig mangfold framheves ved å ta vare på alle arter og mennesker.
 • Bruk og verdsett fornybare ressurser og tjenester. Det å redusere vårt forbruksadferd og avhengighet av ikke-fornybare ressurser er uunnværlig. I stedet, kan man benytte seg av offentlige transport, samkjøring, sykling, kjøpe lokal produsert mat og varer på en rettferdig pris… Summen av alle disse små tiltakene gjør en stor forskjell.
 • Bruk selvregulering og godta tilbakemeldinger. Jordkloden reguleres av seg selv og det kan ta litt tid før man ser konsekvensene av vårt menneskelig aktivitet. Det er derfor viktig å være oppmerksom på signalene naturen sender oss tilbake slik at tiltakene våre justeres.

“Ved å ta seg tid til å engasjere seg i naturen kan vi designe løsninger som passer til vår spesielle situasjon.” David Holmgren

Design prinsippene

 • Fang og lagre energi. I form av vann, sol/fotosyntese, varme eller menneskekraft, ved å optimisere lagringen og bruken av energi kan man klare mye mer på et lite sted og motstå bedre en lang vinter, tørke, ekstrem vær osv.
 • Bruk kanter og marginene. En vesentlig forskjell kan gjøres ved å bruke grenseflate mellom elementene og satse på små ekstra avlinger.
 • Integrer ikke segreger. Elementene skal samarbeide for å nå sine høyeste potensialer. Ved å integrere flest mulig elementer i et kretsløp forminsker man avfall produksjon mens gevinsten blir større. Den fører til et bonus prinsipp: en element, flere fonksjoner.

“Ved å utvikle systemer som samler ressurser når de er rikelige, kan vi bruke dem i tider med behov.” -David Holmgren

Strategiske prinsippene

 • Få en avling. Ingen jobber med tom mage. Derfor prioriteres mat produksjon.
 • Bruk små og sakte løsninger. Mens store endringer kan bli en fiasko er små steg en garanti til suksess. Overkommelige og langsiktige løsninger skaper resiliens og arves av de neste generasjonene.
 • Design fra mønstre til detaljer. Man skal starte med de globale behovene og sonene for å så gå dypere til detaljerte løsninger.
 • Bruk og svar på endring kreativt. Problemer er øyeåpnere, derfor sier man at problemet er løsningen. Ved etablering av permakultur design gjøres problemer om til positive elementer ved å bruke kreativitet. Utfrodringer gjør livet spennende og permakultur spillet gøy.

“Små og trege systemer er lettere å vedlikeholde enn store, med en bedre utnyttelse av lokale ressurser som gir mer bærekraftige resultater.” – David Holmgren

This Post Has One Comment

Comments are closed.